Things To Do In Life

Supposedly you’ve a complete alien on your way. This alien is lost here on earth and it looked like confused and scared. This tiny little green alien asked you naively, “Hey buddy! What are the things can I do here on earth?” What would you recommend to that alien in order to create an unforgettable experience here on earth?

16 Things To Do In Life

1. Fall In Love

Learn to appreciate someone not only yourself and learn to abandon of yourself in front of something bigger than you. Don’t actively look for it, but merely be prepared to receive it when it finds you.

2. Sing on Stage in Front of Many People

Already did it. Face your fear by doing something you failed or your scared to do. Learn to improved your self-confidence and self-esteem and try to share to others what you can do.

3. Write a Book

Any type of book. Just write what you want to share, what you feel, or what you think is important to help others as well. I think everyone must write a book in his lifetime to let other people know that he lived and existed in this world.

4. Compose a Song

Any type of song. As long as it moved other people and makes people happy, cry, dance, and even sing. When other heard your music, you let them feel what you want them to feel and make their minds at ease.

More

Untitled (Chapter 3)

Kumakain ng tanghalian si Cindy sa restaurant malapit sa opisina ng kanyang trabaho ng mapansin niya ang isang lalaki sa kabilang restaurant na nakatingin sa kanya. Halos maaninag niya ang mukha ng lalaki dahil magkatabi lang ang restaurant na pinagkakainan din nito. Palihim itong tumitingin sa kanya ngunit di nagtagal ay nahuli niya din ito. Naalala niya ang mukha ng lalaki hindi lang siya sigurado dahil mejo malayo ito sa kanya at medyo natatakpan ng sombrero ang mukha niya. Alam niyang sinusundan siya nito halos araw-araw. Gusto niyang kausapin at tanungin ito kaya lang natatakot siya dito.

More

Untitled (Chapter 2)

Kinabukasan, papasok na sa paaralan si Cindy. Inasahan niya ng hindi siya susunduin ni Paul dahil na rin sa mga pangyayari at inaasahan na rin niya na hindi sila magpapansinang dalawa. Malaki ang naging epekto ng mga pangyayari sa buhay nila at tiyak siyang mahihirapan silang maayos ang pagkakaibigan nilang dalawa.

Papasok na siya sa kanilang klasrum ng biglang isang grupo ng mga bully at sutil na mga babae ang lumapit sa kanya at tinukso-tukso siya.

β€œAyan na ang anak ng killer! Huwag kayong lumapit sa kanya dahil baka patayin din niya kayo!” tukso ng isa.

More

Untitled (Chapter 1)

Hirap sa buhay, salat sa pagkain, at walang matinong tirahan ang buhay ni Cindy. Walang matinong trabaho ang nanay niya at iniwan naman sila ng tatay niya noong limang taong gulang pa lamang siya. Nag-aaral pa lamang sa hayskul si Cindy. Baon sa utang ang nanay niya at umaasa lamang sa paextra extra ng pagbebenta sa kalye ng mga sigarilyo, candy, at kung anu-ano pang uri ng pagkain na ipinapatinda sa kanya ng katoka niya sa sugalan. Kung saan siya kumukuha ng pangmatrikula ni Cindy ay walang nakaaalam. Ilang buwan na rin silang hindi nakakapagbayad sa kanilang inuupahang bahay kaya mainit na ang ulo sa kanila ng may-ari ng kanilang tinutuluyang bahay. Pauwi na si Cindy ng kanilang bahay ng madatnan niya ang may-ari na pilit na pinagbubuksan ang pinto ng bahay nila.

More

Mothers Day

May 13, 2012

Happy Mother’s Day to all Mom’s in the world!

Image

My Pickles

My Cute Little Baby — Pickles!

Hey guys! This isΒ Pickles ,Β my pet!

Anyway, I don’t know what is the gender of this dog. We are still confused what is the gender of our pet. Some people say that Pickles is a SHE but others said the opposite. So, I am still in between of finding out his/her gender. Sorry guys!

Pickles may not be an example of expensive dogs who have breeds or anything but I assure you that he/she is the sweetest pet that I ever have. I loved his/her so much that my family treated his/her as our little baby! I hope that someday when he/she grows up and I am living far from my parents especially my mom, he/she will protect our home and my mother. That is why we bought him/her for protection and safety! πŸ˜€ haha.. πŸ™‚