Untitled (Chapter 3)

Kumakain ng tanghalian si Cindy sa restaurant malapit sa opisina ng kanyang trabaho ng mapansin niya ang isang lalaki sa kabilang restaurant na nakatingin sa kanya. Halos maaninag niya ang mukha ng lalaki dahil magkatabi lang ang restaurant na pinagkakainan din nito. Palihim itong tumitingin sa kanya ngunit di nagtagal ay nahuli niya din ito. Naalala niya ang mukha ng lalaki hindi lang siya sigurado dahil mejo malayo ito sa kanya at medyo natatakpan ng sombrero ang mukha niya. Alam niyang sinusundan siya nito halos araw-araw. Gusto niyang kausapin at tanungin ito kaya lang natatakot siya dito.

More

Untitled (Chapter 2)

Kinabukasan, papasok na sa paaralan si Cindy. Inasahan niya ng hindi siya susunduin ni Paul dahil na rin sa mga pangyayari at inaasahan na rin niya na hindi sila magpapansinang dalawa. Malaki ang naging epekto ng mga pangyayari sa buhay nila at tiyak siyang mahihirapan silang maayos ang pagkakaibigan nilang dalawa.

Papasok na siya sa kanilang klasrum ng biglang isang grupo ng mga bully at sutil na mga babae ang lumapit sa kanya at tinukso-tukso siya.

“Ayan na ang anak ng killer! Huwag kayong lumapit sa kanya dahil baka patayin din niya kayo!” tukso ng isa.

More

Untitled (Chapter 1)

Hirap sa buhay, salat sa pagkain, at walang matinong tirahan ang buhay ni Cindy. Walang matinong trabaho ang nanay niya at iniwan naman sila ng tatay niya noong limang taong gulang pa lamang siya. Nag-aaral pa lamang sa hayskul si Cindy. Baon sa utang ang nanay niya at umaasa lamang sa paextra extra ng pagbebenta sa kalye ng mga sigarilyo, candy, at kung anu-ano pang uri ng pagkain na ipinapatinda sa kanya ng katoka niya sa sugalan. Kung saan siya kumukuha ng pangmatrikula ni Cindy ay walang nakaaalam. Ilang buwan na rin silang hindi nakakapagbayad sa kanilang inuupahang bahay kaya mainit na ang ulo sa kanila ng may-ari ng kanilang tinutuluyang bahay. Pauwi na si Cindy ng kanilang bahay ng madatnan niya ang may-ari na pilit na pinagbubuksan ang pinto ng bahay nila.

More